Litteraturstudiekreds i Hjortdal

Litteraturkredsen i Hjortdal blev dannet i efteråret 2013. Vi mødes i efterårs- og vintermånederne, når aftenerne bliver mørkere og mørkere, og skilles igen for sommeren i april måned.

Vi mødes én gang om måneden og aftaler hver gang, hvornår vi skal mødes den følgende måned. Vi mødes i min stue på Hjortevej 1 kl. 19.30.

Vi har så at sige læst alt mellem himmel og jord fra både Danmark og resten af Europa, og vi praktiserer, at en deltager laver et oplæg, som vi derefter diskuterer og taler ud fra. En sådan samtale kan munde ud i alle mulige andre emner.

Måske når man ikke at læse månedens bog færdig inden mødet, men man kan sagtens deltage alligevel.

Vi er så privilegerede, at vi iblandt os har en tidligere bibliotekar, der både har fingeren på pulsen med hensyn til ny og aktuel litteratur, og som desuden afhenter og afleverer bøgerne på biblioteket.

Det veksler, hvor mange vi er, men kredsen består af en kerne på 13 deltagere. Alle er velkomne!

Kredsen mødes som regel en tirsdag aften kl. 19.30 i præstegården og interesserede er velkomne til at kontakte undertegnede på telefon 51 85 05 11.

Lotte Sandø Heftye, sognepræst