Børnekor Haverslev-Skræm-Bejstrup

Haverslev, Skræm og Bejstrup kirkers børne- og ungdomskor har eksisteret som fælles kirkekor for de tre sogne siden januar 2001. Koret består af piger og drenge, som har interesse for at synge. Der er ingen optagelsesprøve til koret.

Nybegyndere kan starte på korskolehold efter sommerferien, hvis de går mindst i 4. klasse. Efter jul kan børn, der går i 3. klasse, starte som nybegyndere på korskolehold. Man bliver aflønnet for medvirken i de ugentlige træningstimer (kaldet: korprøver) på Trekronerskolen samt for medvirken i gudstjenester og koncerter efter endt korskole (mindst 3 måneder). 

Da alle tre kirker gerne skulle have glæde af korets medvirken, er der som minimum korsang på ca. én gang om måneden til gudstjenesten 10.30 i en af kirkerne på skift. Op mod højtiderne kan der regnes med ekstra træning og mere medvirken i musikgudstjenester m.m. Fast tilbagevendende er det årlige Lucia-optog.

Korets nuværende korleder er organist Hanne-Pia Højrup Knudsen