Besøgsven

Besøgsven

I Fjerritslev er der et rigtig fint tilbud om en besøgsvens ordning gennem Ældresagen, hvor man umiddelbart kan rette henvendelse vedrørende ønske om enten at være frivillig besøgsven eller ønske om at få en besøgsven – se nærmere her.

Vi har fra kirkens side kontaktet Ældresagens besøgsvens ordning i Fjerritslev og aftalt, at præsterne i deres arbejde kan henvise til ordningen, ligesom der både er mulighed for gennem en af præsterne at melde sig som besøgsven eller ønske en besøgsven. Den pågældende præst vil herefter gennem Ældresagens besøgsvens ordning forsøger at etablere en aftale.