Indre Mission Fjerritslev

Indre Mission Fjerritslev

Indre Mission i Fjerritslev

– et folkekirkeligt hverdagsfællesskab
Kirkecentret
Vestergade 16A
9690 Fjerritslev

IM er kirkens dagligstue!

Indre Mission i Fjerritslev er et åbent, folkekirkeligt fællesskab, hvor alle er velkomne.

Formålet er at pege på Jesus Kristus som verdens frelser – og dermed det enkelte menneskes personlige frelser.
Det sker ud fra overskriften: »I har fået det for intet – giv det for intet!« (Matthæus-evangeliet kap. 10 vers 8).

Vi har fået evangeliet – det glædelige budskab om frelsen gennem Jesus – uden at Gud forlanger noget til gengæld. Kun at vi tager imod. Derfor er vi forpligtet på at give det videre uden at stille betingelser.

Kernen i aktiviteterne hos Fjerritslev IM er det ugentlige tirsdagsmøde, som regel med en udenbys taler. Desuden er der ugentlige aktiviteter for børn, juniorer og unge samt, bibelkredse m.v.

Med jævne mellemrum holdes samlinger for alle generationer i form af familieaftener, caféaftener o.lign.

Vi bakker op om gudstjenester og kirkelige aktiviteter som sogneaftener og seniorcafé, og på kredsplan (IM i Han Herred) deltager vi i møderækker med tale, sang, musik og personlige vidnesbyrd, bibelkurser, grundlovsfest i Fosdalen, sommerhavemøder m.v.

Se program - og læs mere om Fjerritslev IM på www.fjerritslev.indremission.dk eller på Facebook

Læs om Indre Mission i Han Herred på www.imhanherred.dk

Kontaktperson for IM-fællesskabet
Ingeborg Jakobsen
Engtoften 8
9690 Fjerritslev
Telefon 61 76 08 40
ingeborg@jakobsen9690.dk