Sogneaftener

Sogneaftener er at være sammen om indhold af mange forskellige slags.

 

​I Haverslev, Sk

Sogneaftener

ræm og Bejstrup har vi i alt 6 sogneaftener om året. Sogneaftenerne foregår i vore 3 forsamlingshuse i Bonderup, Haverslev og Bejstrup på skift.

Med undtagelse af sogneaftenen i september, som er høstfest med spisning, begynder alle sogneaftener kl. 19.30 og slutter kl. 22. Menighedsrådets aktivitetsudvalg inviterer forskellige foredragsholdere, som taler om alt lige fra udlandsture og eventyr til livsfortællinger og mærkesager. Hver gang ud fra en kirkelig eller folkelig og altid personlig synsvinkel.

Midtvejs er der kaffebord og hyggesnak, og der er også altid fællessang i løbet af aftenen.

Der er også jævnligt sogneaftner i Fjerritslev i Kirkecenteret - se nærmere herom i kalenderen på forsiden eller under "Kollerup-Fjerritslev"

I Kettrup konfirmandstue holdes der også sogneaftner af og til - tidspunktet oplyses ligeledes i kalenderen på forsiden - desuden er der her i vintermånederne flere studieaftner om kristendom kaldet FOKUS .

Alle er altid velkomne!