Solgårdens Kirkevenner

Solgårdens Kirkevenner

Solgårdens Kirkevenner er en flok mennesker - kvinder såvel som mænd - der frivilligt hjælper til ved gudstjenesterne på Plejecenter Solgården, som drives af Aleris på Aggersundvej 31 i Fjerritslev.

Gudstjenesterne finder sted hver onsdag fra kl. 10.30 til ca. 11.15.

To gange om året samles præster og frivillige til et fælles møde for at fordele gudstjenesterne mellem de frivillige. Gudstjenestevennernes opgave er at komme i rigtig god tid, snakke med de ældre og hjælpe beboerne på plejehjemmet med at komme ned til gudstjeneste, hvilket altid forgår i godt samarbejde med Solgårdens øvrige personale.

Under gudstjenesten hjælper de frivillige med salmebøger, salmeopslag, nadver m.m., og bagefter følger man beboerne tilbage til deres stuer.

Solgårdens Kirkevenner har vist sig at være af meget stor betydning for, at disse gudstjenester er blevet noget af et tilløbsstykke, og selv om der er en god flok, er du meget velkommen til at melde dig som frivillig – det er dejligt at være med til.

Henvend dig til din præst eller direkte til sognepræst Inger Øeby Pedersen, telefon 98 21 51 21, som er den præstelige tovholder på Solgårds-gudstjenesterne og kontakten til Solgården.

Velkommen med som Solgårds-kirkeven!

Solgårdens gudstjenester er åbne for alle, der har lyst til at deltage - på nær til de gudstjenester, der foregår på demensafsnittet en onsdag om måneden.

Se billedserie fra gudstjeneste på Solgården