Fjerritslev Kirke

Fjerritslev Kirke (Kollerup-Fjerritslev Sogn)

Fjerritslev Kirke (Kollerup-Fjerritslev Sogn)
Borups Allé 7
9690 Fjerritslev

Indviet 22. december 1907, tegnet af arkitekt Kristoffer Nyrop Varming. Tårnet vender atypisk mod øst og koret mod vest. Altertavle af kunstmaleren Johannes Wilhjelm og døbefont af billedhuggeren Anders Bundgaard. Kirkegård ved Aggersundvej indviet 1913.

Læs om Fjerritslev Kirkes historie i Han Herred Bogen 2008

Provst Leth, Aggersborg, foretager grundstensnedlæggelsen til Fjerritslev Kirke 21. juni 1907.

Provst Leth, Aggersborg, foretager grundstensnedlæggelsen til Fjerritslev Kirke 21. juni 1907.

Processionen med biskop Møller, Aalborg, i spidsen forlader Fjerritslev Skole for at indvi den nybyggede Fjerritslev Kirke

Processionen med biskop Møller, Aalborg, i spidsen forlader Fjerritslev Skole for at indvi den nybyggede Fjerritslev Kirke 22. december 1907.

Sådan tog Fjerritslev Kirke sig ud i de første årtier efter indvielsen i 1907.

Sådan tog Fjerritslev Kirke sig ud i de første årtier efter indvielsen i 1907. Nuværende Borups Allé fører hen langs kirken, mens sidevejen Kirkegade går hen foran indgangen til kirken. I dag er Kirkegade reduceret til et bredt fortov langs kirkens parkeringsplads!

Et kig hen gennem Kirkegade med kirken til højre, Grand Hotel til venstre

Et kig hen gennem Kirkegade med kirken til højre, Grand Hotel til venstre og jernbanestationen længst tilbage for enden af Nygade.

En mindesten for Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 står ved indgangen til Fjerritslev Kirke.

En mindesten for Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 står ved indgangen til Fjerritslev Kirke.

Der var ikke plads til at anlægge kirkegård ved den nybyggede kirke i stationsbyen

Der var ikke plads til at anlægge kirkegård ved den nybyggede kirke i stationsbyen, men i 1913 blev Fjerritslev Kirkegård indviet på en stor grund, som proprietær Brix Kjelgaard fra Fjerritslev Vestergaard havde skænket ved Aggersundvej. Hidtil foregik begravelserne fra byen fortsat på Kollerup Kirkegård.

   Billeder af Fjerritslev Kirke