Hjortdal Menighedsråd

Hjortdal Menighedsråd

Formand: Bettina Brøndum Andersen - e-mail: Hjortdalmhr.bba@gmail.com. Tlf.: 30267623
Næstformand: Susanne Baymler Anisimow - e-mail: anisimow@mail.dk


Kasserer: Kari Ejstrup Hansen - e-mail: 
Kirkeværge: Susanne Baymler Anisimow - e-mail: anisimow@mail.dk

Kontaktperson for personalet: Karen Marie Hove Pedersen - e-mail: karenhove@live.dk

Medlem: Johanne Schrøder Baggesen - e-mail: 

Præst: Lotte Sandø Heftye - e-mail: lshe@km.dk

 

Der kan sendes sikker mail via nedenstående links:

Menighedsrådet: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=8710

Hjortdal Sogn: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8710

Præst Lotte Sandø Heftye: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=2089

Der kræves NemID


Medlemmer af fællesudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Bettina Brøndum Andersen og Lotte Sandø Heftye
Medlemmer af redaktionsudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Bettina Brøndum Andersen og Lotte Sandø Heftye
Underskriftsberettiget: Bettina Brøndum Andersen og Kari Ejstrup Hansen

 

Menighedsrådsmøde den 14.11.2017 kl. 17.15 - Valg af formand, kasserer og kontaktperson

Formand: genvalg til Bettina Brøndum Andersen

Næstformand: genvalg til Anne-Sofie Kruse Krogh

Kasserer: genvalg Carla Kristine Madsen

Kirkeværge: genvalg Carla Kristine Madsen

Kontaktperson: genvalg til Karen Marie Hove

Underskriftberettigede: Carla Kristine Madsen og Bettina Brøndum Andersen

 

Hjortdal Menighedsråd pr. 27.11.2016

Karen Hove Pedersen, Bettina Brøndum Andersen, Anne-Sofie Kruse Krogh (ny), Susanne Baymler Anisimow (ny) og Carla Madsen (ny)
Stedfortrædere: Dorte Mogensen Larsen og Leo Jensen
Udtrådt af menighedsrådet: Søren Grøn, Dorte Mogensen Larsen og Leo Jensen

Konstituering pr. 27.11.2016

Formand: Bettina Brøndum Andersen
Næstformand: Anne-Sofie Kruse Krogh
Kasserer: Carla Kristine Madsen
Kirkeværge: Carla Kristine Madsen
Kontaktperson for personalet: Karen Marie Hove Pedersen

Medlem: Susanne Baymler Anisimow


Medlemmer af fællesudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Bettina Brøndum Andersen og Lotte Sandø Heftye
Medlemmer af redaktionsudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Bettina Brøndum Andersen og Lotte Sandø Heftye
Underskriftsberettiget: Bettina Brøndum Andersen og Carla Kristine Madsen

   Menighedsrådsmøde Hjortdal