Kettrup og Gøttrup kirkegårde

Graver og kirketjener (Kettrup)
Heidi Mølgaard Bech
Mobil 30 26 03 05
 

Graver og  kirketjener (Gøttrup)
Mona Larsen
Mobil 24 44 74 34

Gravermedhjælper (Kettrup)
Hanne Søgaard Diederichsen