Kirkegårde Klim-Vester Thorup-Vust

Graver Klim Kirke

Palle Bisgaard

tlf.  40 36 75 88

 

Graver Vester Thorup Kirke

Karsten Jakobsen

tlf. 20 24 51 29

 

Graver Vust Kirke

Alex Lindstrøm

tlf. 22 76 56 05