Kirkegårde Kollerup-Fjerritslev-Hjortdal

Kollerup og Fjerritslev kirkegårde

Kollerup og Fjerritslev kirkegårde, medarbejder

Medarbejderne på Kollerup og Fjerritslev kirkegårde. Fra venstre. Svend Nielsen, Jørgen Nielsen, Kirsten Anette Nielsen, Kirsten Nielsen og Gitte Musgaard Pedersen.

Kirkegårdskontoret
Toftevej 7
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 34 56 #4
kirkegaarden@mhr-fj.dk

Graver Svend Nielsen
Telefon 20 58 45 39

Kirkeværge Flemming Jakobsen
Telefon 98 21 27 40 / 21 67 96 58
flemming@mhr-fj.dk

Kollerup og Fjerritslev kirkegårde, medarbejder