Kollerup-Fjerritslev-Hjortdal Pastorat

Kollerup Kirke

Kollerup Kirke

Fjerritslev Kirke

Fjerritslev Kirke

Hjortdal Kirke

Hjortdal Kirke

Kirkecentret med fælles kirkekontor for 9690-området

Kirkecentret med fælles kirkekontor for 9690-området

Fælles kirkekontor

Fjerritslev Kirkecenter
Vestergade 16A
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 34 56 #1
Kollerup-Fjerritslev.Sogn@km.dk

Kontoret er åbent
Mandag til fredag kl. 9.00-13.00
De fleste hverdage er der mulighed for at træffe aftale uden for kirkekontorets normale åbningstid