Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd

Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd

 

Fra venstre bagerste: Erik Chr. Mejdahl, Jytte Herene Pedersen, Henning Smidt, Kresten Vandet Jensen, Flemming Michael Jakobsen, Lars Svenning Bach (ny), Kaj Ostenfeld Serup og Violeta Cmiljanic 

Fra venstre på stolene: Dora Cold Bak, Trine Larsen Eriksen (ny) og Lotte Sandø Heftye

Konstituering pr. 27.11.2022

Formand: Kresten Vandet Jensen
Næstformand: Lars Svenning Bach
Kasserer: Flemming Michael Jakobsen
Sekretær: Margit Høgh Østergaard (udenfor menighedsrådet)
Kirkeværge: Flemming Michael Jakobsen
Kontaktperson for personalet: Kaj Ostenfeld Serup
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Kresten Vandet Jensen og Erik Chr. Mejdahl
Bygningssagkyndig: Erik Olesen
Aktivitetsudvalg: Trine Larsen Eriksen, Jytte Herene Pedersen, Erik Chr. Mejdahl, Dora Cold Bak, Lars Svenning Bach, Jan Rox Eriksson, Lotte sandø Heftye, Henning Smidt og Henriette Frænde
Medlemmer af fællesudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Trine Larsen Eriksen, Kresten Vandet Jensen, Henning Smidt og Lotte Sandø Heftye
Medlemmer af redaktionsudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Kresten Vandet Jensen, Margit Høgh Østergaard, Henning Smidt og Lotte Sandø Heftye
Valgbestyrelse: Kresten Vandet Jensen (formand), Jytte Herene Pedersen og Erik Chr. Mejdahl
Underskriftsberettiget: Kresten Vandet Jensen og Erik Chr. Mejdahl

Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd
Kirkecentret
Vestergade 16A
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 34 56
Sognets officielle e-mail kollerup.sognjammerbugt@km.dk

CVR nr.: 34740631 - EAN nr.: 5798000857582

Send sikker mail via dette link:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=9180

Der kræves NemID

Kresten Vandet Jensen - Formand, samt med i Kirke- og kirkegårdsudvalget
Mågevej 34
9690 Fjerritslev
Telefon 24 23 50 33
Mail: kvj@mhr-fj.dk

Kresten blev i år 2000 opfordret til at stille op til menighedsrådet, og har siddet i rådet siden. Han er i gang med sin 3. periode som formand. Kresten har altid været aktiv i foreningslivet og er det fortsat.

I 1981 bosatte han sig i Fjerritslev og arbejdede de følgende 11 år på Migatronic, hvor han var indkøbs- og planlægningsansvarlig. Herefter arbejdede han som selvstændig i 3 år, hvorefter han blev ansat på FOAs A-kasse. Kresten forblev i FOA i 21 år, inden han i 2018 gik på pension. Privat har han siden 1986 boet sammen med Vivi Kristensen og tilsammen har de 4 voksne børn.

Lars Svenning Bach  - Næstformand, samt med i Aktivitetsudvalget

Erik Chr. Mejdahl - Med i Aktivitetsudvalget og Kirke- og kirkegårdsudvalget

Flemming Michael Jakobsen - Kirkeværge og kasserer
Engtoften 8
9690 Fjerritslev
Telefon 21 67 98 58
Mail: flemming@mhr-fj.dk


Flemming har siddet i menighedsrådet siden 2008. Han stillede op til menighedsrådet for at blande sig i kirkelivet, samt ønsket om at være med til at lave en god sammenhæng mellem Folkekirken og Indre Mission. Tidligere har han været med i Indre Missions bestyrelse og siddet der som formand i knap 10 år.

Siden Flemming begyndte i menighedsrådet har han siddet som kirkeværge. En kirkeværge sørger for det daglige tilsyn med kirkerne og kirkegårdene, og står også for tilsynet af kirkebygningerne og præstegården. Desuden deltager kirkeværgen i byggemøder, når der skal bygges eller repareres.

Til daglig arbejder han som driftsassistent på Fjerritslev Fjernvarme – han er oprindeligt uddannet landbrugsmaskinmekaniker.

Flemming er tilflytter fra Brovst til Fjerritslev i 1992. Privat er han gift med Ingeborg og sammen har de tre børn, hvoraf de to er flyttet hjemmefra.

Kaj Ostenfeld Serup - Kontaktperson for personalet

Tjørnevej 7

9690 Fjerritslev

Telefon 20 24 20 01

Mail: kaj.ostenfeld@mail.dk

Kaj blev i 2013 opfordret til at stille op til menighedsrådet og har siddet i rådet siden. Han sidder nu i sin 3. periode. Siden han begyndte i rådet, har han været kontaktperson for personalet. Kaj har tidligere arbejdet i en organisation og har derfra fået sin interesse for personalearbejdet. Udover arbejdet i menighedsrådet sidder Kaj også i bestyrelsen i Kontrolassistenternes seniorklub ”Landbrug og tilsynsseniorklub” samt i ”Landbosenior”. Desuden sidder han i bestyrelsen for ”Tranum Folkedansere” og for ”Seniorråd i Jammerbugt Kommune”, hvor han er valgt ind.

Kaj er uddannet mejerist, og har bl.a. arbejdet på Fjerritslev Mejeri og senere på Han Herreds Mejeriselskab. I 1979 blev han ansat som kontrolassistent ved Han Herreds Fællesledelse og har arbejdet her de seneste 43 år.

I 1968 flyttede han til Fjerritslev og boede herefter i Thorup i 43 år, inden han i 2013 igen bosatte sig i Fjerritslev. Privat bor han sammen med Karen på 53 tyvende år og sammen har de 3 voksne børn, 4 børnebørn og 4 oldebørn.

Jytte Herene Pedersen - Med i Aktivitetsudvalget

Trine Marie Larsen Eriksen - Med i Aktivitetsudvalget

Vintervej 15, st. lej. 13

8210 Aarhus V

Telefon 23 44 20 77

Mail: trin6680@gmail.com

Trine har siddet i menighedsrådet siden 1. december 2020. Hun har overtaget sin fars plads, som sad i menighedsrådet i sidste periode. Trines interesse for kirken blev vakt, da hun gik til minikonfirmand, og efter minikonfirmandforløbet begyndte hun i kirkens sangkor, hvor hun var aktiv fra 2009-2016. I den periode blev Trine også konfirmeret, og her fik præsten Niels Jørgen Langdal skabt en interesse hos hende for det kirkelige arbejde omkring bl.a.næstekærlighed, diakoni samt en generel omsorg for andre. Derfor valgte Trine efterfølgende at komme i praktik som præst i 9690.

Trine har boet hele sit liv i Fjerritslev, og blev i 2020 student fra Fjerritslev Gymnasium som STX'er (musiksproglig student). Siden da har Trine skabt sit eget firma MadeByEriksen, hvor hun har arbejdet som selvstændig salgs- og markedtingsmedarbejder i sit sabbatår. Desuden er Trine aktiv i IMU og meget engageret i kirkekulturlivet.

Fra slutningen af August 2021 begyndte Trine på Aarhus Universitet, hvor hun læser religionsvidenskab og tysk. Trine har planer om på sigt også at læse til præst.

Dora Cold Bak - Med i Aktivitetsudvalget
Margit Høgh Østergaard

Margit Høgh Østergaard - Sekretær (uden for menighedsrådet)

Henning Nedergaard Elmholdt Smidt - S ognepræst, kirkebogsfører
Kettrupvej 83, Kettrup
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 17 09 / 30 23 37 09
Kirkekontoret 98 21 34 56
hnsm@km.dk

Send sikker mail via dette link:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1003588

Der kræves NemID

Lotte Sandø Heftye

Lotte Sandø Heftye - Sognepræst
Hjortevej 1, Hjortdal
9690 Fjerritslev
Telefon 51 85 05 11
Kirkekontoret 98 21 34 56
lshe@km.dk

Send sikker mail via dette link:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1235289

Der kræves NemID

   Menighedsrådsmøde Kollerup - Fjerritslev