Fælles kirkekontor for 9690-området

Kontoret for 9690 området

Anne-Marie Rubak Lolholm og Margit Høgh Østergaard

Fjerritslev Kirkecenter
Vestergade 16
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 34 56 #1
Kollerup-Fjerritslev.Sogn@km.dk

Kontoret er åbent
Mandag til fredag kl. 9.00-13.00
 

Medarbejdere
Kordegn Anne-Marie Rubak Lolholm
anml@km.dk

Kordegn Margit Høgh Østergaard
mhoo@km.dk

 

Henvendelse vedr. registrering sker via www.borger.dk