Kirkebil

Kørsel til gudstjenester og sognearrangementer

Fjerritslev:

Du kan bestille kirkebil til gudstjenester, sogneaftener og seniorcafé hos
Byens Taxi og Minibusser på telefon 98 21 23 27

Hjortdal:

For arrangementer i Hjortdal Sogn kontaktes
Hjortdal Taxi på telefon 98 21 74 00

Klim, V. Torup og Vust:

Ring til Irma på tlf.: 98225301/24270878

Bestilling dagen før.