Begravelse / bisættelse

Anmeldelse af dødsfald sker til kirkekontoret så hurtigt som muligt efter dødsfaldet. De fleste vælger at henvende sig til en bedemand for at få hjælp til de praktiske ting, men anmeldelsen kan også foretages af nærmeste pårørende gennem NemID på www.Borger.dk

Ønskes der en kirkelig begravelse eller bisættelse kontaktes præsten ved den kirke, hvorfra ceremonien skal foregå. Også dette kan ske gennem bedemanden. Normalt forudsætter en kirkelig begravelse, at afdøde var medlem af folkekirken. Forud for begravelsen har de nærmeste pårørende en samtale med præsten om den afdøde og om begravelseshandlingen. Der skal også aftales salmer, og en god hjælp hertil findes på: www.dendanskesalmebogonline.dk

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.
Jordpåkastelsen er en central del af højtideligheden. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.
Begravelsesritualet minder os om det løfte, vi modtog, da vi blev døbt, at Gud er med os i livet, i døden og i livet efter døden.

Gravsted

De pårørende skal vælge gravsted. Tidligere stod valget mellem et traditionelt gravsted og fællesgrav eller plænebegravelse. I dag har mange kirkegårde forskellige typer gravsteder både til kister og til urner. Mange steder tilbyder kirkegårdens ansatte at vise de pårørende rundt på kirkegården. Man kan også få dispensation til at blive bisat et andet sted end kirkegården eller få sin aske spredt over åbent vand.

Læs mere om begravelse i Folkekirken her

Når et menneske dør

Når et menneske dør.pdf

Praktiske informationer til de pårørende