Konfirmandundervisning

Efter sommerferien begynder forberedelsen til konfirmation for alle kommende konfirmander i 9690.

Tilmelding til konfirmation for alle konfirmander - på nær dem i Klim-Vester Thorup-Vust - foregår via kirkernes fælles hjemmeside www.folkogkirke9690.dk, hvor Konfirmandtilmelding 2023-2024  kan findes.

Tilmelding sker digitalt og helst inden 1. juli.

På blanketten beder vi om at få forældres mailadresser, som vi gerne vil bruge i den fremtidige kommunikation, især om de forhold, som er forskellige fra hold til hold.

Tilmelding til konfirmandholdet i Vester Thorup  foregår ved tårnsang i V. Thorup Kirke søndag den 13. august 2023 kl. 19.00.

Tidspunkter for konfirmationer de kommende år i de forskellige kirker i 9690 kan findes på hjemmesiden.

Konfirmandforberedelsen begynder onsdag den 16. august 2023 i skoletidens to første lektioner, dog ikke for konfirmanderne i Thorup der hører nærmere ved indskrivningen i V. Thorup Kirke om første mødetidspunkt.

Fra sommerferien til jul foregår konfirmandforberedelsen hver onsdag morgen i de hold, hvori man skal konfirmeres, og sammen med den lokale præst - enten i Bonderup (Inger Øeby Pedersen), i Kettrup (Henning Smidt), i Vester Thorup (Gitte Kibsgaard-Vester), eller i Fjerritslev Kirkecenter (Lotte Sandø Heftye sammen med Line L. Mouritsen, under Lottes sygemelding er vikarpræst Lisa Bremer). Man følger den præst, der har konfirmation i den kirke, man ønsker at blive konfirmeret i.

Eventuelle transportproblemer drøftes med den lokale præst. Konfirmanderne fra Bonderup og Kettrup bliver efter undervisningen kørt i særbus til Fjerritslev Skole, medens konfirmanderne fra Vester Thorup kører med almindelig bus.

Mellem jul og konfirmation foregår hovedparten af konfirmationsforberedelsen i form af 3 hele dage med anderledes og mere eventagtig læring. (De præcise datoer for de hele dage har vi ikke endnu)

 

Generelt

For at blive konfirmeret skal man være døbt og følge konfirmationsforberedelsen. Udøbte er selvfølgelig også velkommen til at følge forløbet, men hvis man ønsker at blive konfirmeret, skal man døbes inden.

En del af konfirmandforberedelsen er desuden at gå i kirke mindst 10 gange (helst flere), og det vil være godt, hvis I forældre en gang imellem følger med og i det hele taget spørger de store børn, hvad vi laver i timerne, så I får en god snak om det der hjemme. Så kan hele konfirmationsforløbet hverdage såvel som festen blive en fælles begivenhed i hjemmet.

Velkommen til konfirmationsforberedelse 2023-24 i "9690 kirkerne"

Gitte, Inger, Lotte, Line og Henning