Medlem af Folkekirken

Indmeldelse i Folkekirken
Da du blev døbt, blev du medlem af den evangelisk-lutherske folkekirke. De fleste bliver døbt som barn ved barnedåb.
Blev man ikke døbt som barn, og vil gerne meldes ind i Folkekirken som voksen, kan dette kun ske ved dåb.
Har man tidligere meldt sig ud af Folkekirken, og vil man gerne genindmeldes, sker dette ved samtale med en præst.

Udmeldelse af Folkekirken
Ønsker du at melde dig ud af Folkekirken, skal det ske ved skriftlig henvendelse via dette link Udmeldelse af Folkekirken. Navn, cpr-nummer og og oplysning om fødested og dåbssogn skal oplyses.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i den elektroniske kirkebog. Herved bliver den automatisk registreret i CPR. Du får derefter en ny fødsels- og dåbsattest tilsendt med påtegning om, at du er udtrådt af Folkekirken. Efter udtræden mister man bl.a. retten til kirkelig begravelse eller bisættelse.

Skifter du trossamfund, så ophører dit medlemsskab af Folkekirken, men du skal selv oplyse det til enten en præst eller et kirkekontor for at oplysningen kan slå igennem i kirkebogen og dermed i CPR.

Er du ugift og under 18. år skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal dette dog ske med dit samtykke.

Læs mere om medlemskab her

Hvis du ikke er medlem af Folkekirken, men ønsker at blive det, kan du benytte linket herunder

Bliv medlem af Folkekirken