Menighedsrådet Haverslev-Skræm-Bejstrup

Haverslev-Skræm-Bejstrup Menighedsråd

Der kan sendes sikker mail via dette link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=8397

Der kræves NemID.

Irene Pedersen, Palle Kamp Nielsen (ny), Henrik Søndergaard Pedersen (ny), Steen Andersen (ny), Birgit Studsgaard Madsen, Leif Larsen, Tina Skjødt Nauerby (ny), Erik Borregaard (ny), Leo Christensen, Susanne Meelsen Nielsen og Knud Borregaard (ny)
Stedfortrædere: Berit Johnsen, Kirsten Klemmensen, Per Lynge Rasmussen og Hans Holm
Udtrådt af menighedsrådet: Niels Bager Skadhauge, Kaj Jensen, Kirsten Borregaard, Berit Johnsen, Bodil Jenny Larsen, Karsten Holm Riisager og Ruth Madsen

Konstituering pr. 27.11.2016

Formand: Leo Christensen
Næstformand: Susanne Meelsen Nielsen
Kasserer: Birgit Studsgaard Madsen
Sekretær: Tina Skjødt Nauerby
Kirkeværger: Steen Andersen (Haverslev), Erik Borregaard (Skræm) og Knud Borregaard (Bejstrup)
Kontaktperson for personalet: Leo Christensen
Bygningssagkyndige: Jørgen Steffensen (Haverslev), Ib Frederiksen (Skræm) og Per Pedersen (Bejstrup)
Aktivitetsudvalg: Tina Skjødt Nauerby, Susanne Meelsen Nielsen, Erik Borregaard, Irene Pedersen, Palle Kamp Nielsen, Leif Larsen, Henrik Søndergaard Pedersen og Inger Øeby Pedersen
Medlemmer af fællesudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Leo Christensen, Tina Skjødt Nauerby og Inger Øeby Pedersen
Medlemmer af redaktionsudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Bjarne Jørgensen og Inger Øeby Pedersen
Valgbestyrelse: Knud Borregaard (formand), Birgit Studsgaard Madsen og Palle Kamp Nielsen
Underskriftsberettiget: Leo Christensen og Susanne Meelsen Nielsen

   Menighedsrådsmøde Haverslev - Skræm - Bejstrup