Menighedsrådet Haverslev-Skræm-Bejstrup

Haverslev-Skræm-Bejstrup Menighedsråd

Der kan sendes sikker mail via dette link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=8397  Der kræves MIT -id

 

Menighedsrådet for Haverslev, Skræm og Bejstrup pastorat:

Valgt fra Haverslev sogn: Palle Kamp Nielsen, Henrik Søndergaard Pedersen, Steen Andersen, Bøgh Andersen.

Valgt fra Skræm sogn: Birgit Studsgaard Madsen, Tina Skjødt Nauerby, Erik Borregaard, Hans Holm.

Valgt fra Bejstrup sogn: Leo Christensen, Susanne Meelsen Nielsen og Knud Borregaard.


Konstituering pr. december 2023

Formand: Leo Christensen
Næstformand: Susanne Meelsen Nielsen
Kasserer: Birgit Studsgaard Madsen
Sekretær: Tina Skjødt Nauerby
Kirkeværger: Steen Andersen (Haverslev), Erik Borregaard (Skræm) og Knud Borregaard (Bejstrup)
Kontaktperson for personalet: Leo Christensen
Bygningssagkyndige:  Ib Frederiksen (Skræm) 
Aktivitetsudvalg: Tina Skjødt Nauerby, Susanne Meelsen Nielsen, Erik Borregaard, Palle Kamp Nielsen,  Henrik Søndergaard Pedersen og Inger Øeby Pedersen
Medlemmer af fællesudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Leo Christensen, Tina Skjødt Nauerby og Inger Øeby Pedersen
Medlemmer af redaktionsudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Bjarne Jørgensen og Inger Øeby Pedersen
Valgbestyrelse: Knud Borregaard (formand), Birgit Studsgaard Madsen og Palle Kamp Nielsen
Underskriftsberettiget: Leo Christensen og Susanne Meelsen Nielsen

   Menighedsrådsmøde Haverslev - Skræm - Bejstrup