Menighedsrådet Kettrup-Gøttrup

NYT billede er på vej....

Kettrup-Gøttrup Menighedsråd

Der kan sendes sikker mail via dette link: 

Kettrup Sogn https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8716

Gøttrup Sogn https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8717

Der kræves NemID.

 

Nyvalgt menighedsråd 2020 (alfabetisk)

Kettrup:  Charlotte Niemann Nielsen, Kent Røge, Malene Vigsø, Martha Holme, Niels Christensen
Gøttrup:  Anne-Marie Lolholm, Anne Mette Holm, Gyda Nielsen, Otto Ladegård, Paula Holst

Stedfortrædere (i valgt rækkefølge)
Kettrup: Ejvind Røge, Brian Pedersen, Torben Pedersen
Gøttrup:  Mads Tinggaard Larsen, Joan Josiassen

Konstituering pr. 17.11.2020

Formand: Kent Røge
Næstformand: Otto Ladegaard
Kasserer: Anne-Marie Rubak Lolholm
Sekretær: Anne Mette Holm
Kirkeværger: Niels Christensen (Kettrup) og Otto Ladegaard (Gøttrup)
Kontaktperson for personalet: Martha Holme
Præstegårdsudvalg: Niels Christensen (formand), Chalotte Niemann Nielsen, Otto Ladegaard og Paula Holst
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Niels Christensen (formand), Chalotte Niemann Nielsen, Otto Ladegaard og Paula Holst
Bygningssagkyndig: Vagn Klitgaard
Aktivitetsudvalg: Paula Holst (formand), Kent Røge, Mona Larsen, Gyda Nielsen, Anne Mette Holm og Henning Smidt
Udvalg for kirkerenovering: Kirkegårdsudvalget + Anne Mette Holm og Martha Holme
Medlemmer af fællesudvalget og redaktionsudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Kent Røge og Henning Smidt
Valgbestyrelse: Otto Ladegaard (formand), Anne Mette Holm og Anne-Marie Rubak Lolholm
Underskriftsberettiget: Kent Røge og Anne-Marie Rubak Lolholm

 

   Menighedsrådsmøde Kettrup - Gøttrup