Menighedsrådet Klim-Vester Thorup-Vust

Klim-Vester Thorup-Vust Menighedsråd

Der kan sendes sikker mail via dette link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=8711

Der kræves NemID.

Menighedsrådet har konstitueret sig således pr. 27.11.2022

Formand og kontaktperson: Irma Overgaard Sørensen, Uldspindervej 6

Næstformand: Rie Skovsted, Rugholmvej 30

Bygningssagkyndig: Lars B. Laustsen Rasmussen, Klim Strandvej 17

Kontaktperson og formand for valgbestyrelsen: Eva Isaksen Jacobsen, Thorups Strandvej 57

Kirkeværge: Laila Klit, Thorup Strandvej 58

Kasserer og sekretær:Janni Mørch Jacobsen

Medlem af valgbestyrelsen: Eva Madsen, Thistedvej 476

Kirkeværge: Lillian Røge, Vustholmevej 19

Kirkeværge: Mariane Olsen, Gl. Landevej 15

Født medlem sognepræst Gitte Kibsgaard-Vester
Stedfortrædere: Mariane Olsen og Solveig Bliksted
 

   Menighedsrådsmøde Klim - Vester Thorup - Vust