Om Folk & Kirke 9690

9690-samarbejdet består mellem følgende pastorater i lokalområdet 9690 Fjerritslev:

  • Haverslev-Skræm-Bejstrup

  • Hjortdal

  • Kettrup-Gøttrup

  • Klim-Vester Thorup-Vust

  • Kollerup-Fjerritslev

Samarbejdet indebærer bl.a. følgende:

  • Fælles kirkekontor i Kirkecentret

  • Fælles hjemmeside www.folkogkirke9690.dk

  • Fælles kirkeside i Fjerritslev Ugeavis hver onsdag

  • Organistsamarbejde

  • Gudstjenester på Plejecenter Solgaarden i Fjerritslev

  • Skole-kirke-samarbejde

  • Samarbejde om konfirmandundervisning, babysalmesang, seniorcafé m.v.

Klim-Hannæs Valgmenighed er med i samarbejdet omkring kirkesiden i Fjerritslev Ugeavis

FOLK & KIRKE 9690 på Facebook