Arbejdsark

Arbejdsark til Kirkegårdsbesøget

Her kan du få et overblik over de tre mulige arbejdsark. Når du booker et kirkegårdsbesøg med din skoleklasse, vil eleverne efter en rundvisning på kirkegården, få et af disse arbejdsark udleveret. Hvilket opgaveark (eller flere) er efter forhåndsaftale med dig som lærer.

Arbejdsark:  Symboler på kirkegården

Arbejdsark: Ord på Kirkegården

Arbejdsark: Undersøgelse af en gravsten