Bibeltekster

Bibeltekster ved begravelser

Ved en kirkelig begravelse læses der næsten altid mindst en tekst fra Bibelen. Nogle har selv et ønske til bibeltekst, et yndlingsvers eller et konfirmationsord. Når præsten vælger, er der måske en tekst fra Det Gamle Testamente og en fra Det Nye Testamente.

 

SALME 23 FRA DET GAMLE TESTAMENTE

Salme 23 er fra Salmernes bog i Det Gamle Testamente.

Her sammenlignes Gud med en hyrde, der passer på sine får. Han sørger for at finde de dejligste steder med græs og rent vand til fårene. Man kommer næsten til at tænke på ”Edens have” (paradis).

Hvis man vil læse teksten med eleverne, giver det god mening at fokusere på vers 1-4. Der kunne blive fine tegninger til netop de vers. Særligt vers 4 kalder på ”indre billeder”:

”Selvom jeg går i MØRKETS DAL, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig”.

I en ældre oversættelse står der i stedet for ”Mørkets dal” ”Dødsskyggens dal”. Måske man kunne samtale om, hvad ”mørkets dal” kunne betyde. Der findes jo mange slags mørke.

Stokken og staven er hyrdens symboler, det vil sige tryghedens- og følgeskabets symboler. I gamle dage hang der i mange hjem fint malede eller broderede billeder med bibelord, for eksempel med: ”HERREN ER MIN HYRDE”

 

PÅSKEFORTÆLLINGEN FRA DET NYE TESTAMENTE

Påskeevangeliet er nok den tiest læste tekst. Den findes flere steder i Det Nye Testamente, eksempelvis i Markusevangeliet kapitel 16 vers 1-8.

Her fortælles om nogle kvinder, som kommer til Jesu grav tidligt om morgenen på tredjedagen efter Jesu død. Graven er en slags hule i en klippe. Indgangen til graven var dækket med en stor sten. Da kvinderne kommer dertil, ser de, at stenen er væltet fra, og de opdager, at den døde er væk.

En engel siger til dem:” I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her.” De bliver sendt tilbage til disciplene med nyheden og får at vide, at Jesus vil møde dem i Galilæa, som er deres hjemegn.

At tale med børn om påskens fortælling vil helt sikkert føre til overvejelser om viden og fornuft versus tro og håb. I kirken ses påskens fortælling som grundlaget for håbet om, at Gud er stærkere end døden. Håbet om opstandelse og om evigt liv udspringer her.

Lad eleverne formulere spørgsmål og inviter en præst til spørgetime eller arbejd kreativt med påskehåbet ved at fremstille en påskehave eller engle eller se på påskeliljeløg og plant dem.