Vester Thorup Kirke

Vester Thorup Kirke

Vester Thorup Kirke
Thistedvej 465B
9690 Fjerritslev

Bygget i 1100-tallet med tårn fra ca. 1500. Nuværende våbenhus er fra ca. 1900. Altertavle og prædikestol fra begyndelsen af 1600-tallet. Pulpitur fra 1716 med pietistiske malerier fra 1729. Minde over 13 omkomne søfolk på kirkegården fra det norske skib »Stanley«s forlis op mod julen 1894.